cancel
register

filter results (11)

Hotel Class
change your hotel class selection ?
Amenities
Accomodation type

Magnat Lux

hotel stars
Sheptitskogo Street 6, Chernivtsi, Ukraine

Bukovyna Hotel

hotel stars
Golovna Street, 141, Chernivtsi, Ukraine

Hotel Premium Chernivtsi

hotel stars
Glavnaya Street 124 B, Chernivtsi, Ukraine

Hotel Magnat Chernivtsi

hotel stars
L.Tolstoy str. #16À, Chernivtsi, Ukraine

Hotel Koral Chernivtsi

hotel stars
Fastivska Street 30V, Chernivtsi, Ukraine

Best Eastern Hotel Cheremosh

hotel stars
13-A Komarov str., Chernivtsi, Ukraine

Kaizer Hotel

hotel stars
51 Gagarina street, Chernivtsi, Ukraine

VIP Zoy

hotel stars
Zoya Kosmodyamyanskoi 14, Chernivtsi, Ukraine

Andinna Hotel

Libavskaya Street 22A, Chernivtsi, Ukraine

Pod Lipami Hotel

Yaremchuka Street 8, Chernivtsi, Ukraine